KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 27/10-2021.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

Kværndrup Lokalråd


Kværndrup Lokalråd har den 16/9 klokken 19:00 afholdt Ordinær Generalforsamling.


Formandens beretning kan læses via dette link.


Referatet fra Generalforsamlingen kan læses via dette link.

Relevante links

Kværndrup Filmen 2020

Byens Hjemmeside

Fynsland

Faaborg-Midtfyn

KVÆRNDRUP

Tæt på skov og natur, med flere gode stisystemer og en kombineret gå- og cykelsti fra bymidten til Egeskov Mølle, lige forbi Egeskov Slot

LysAviserne, hjemmesiden